Realizowane projekty UE

Realizowane projekty z udziałem środków z Unii Europejskiej

ELEET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pn. „PCLogger – program monitoringu i badania efektywności pracy oraz kontroli rodzicielskiej” w ramach umowy o dofinansowanie zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o numerze UDA-POIG.06.01.00-30-160/13-00, w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Realizacja projektu Eleet Sp. z o.o. ma na celu wdrożenie Planu rozwoju eksportu przy wykorzystaniu działań możliwych do wyboru w ramach Działania 6.1 rekomendowanych w Planie rozwoju eksportu. Firma poprzez wdrożenie PRE rozpocznie działalność eksportową. Dzięki realizacji projektu Eleet Sp. z o.o. planuje sprzedawać na określonych zagranicznych rynkach docelowych (Francja, Niemcy, Wielka Brytania i Hiszpania) innowacyjne oprogramowanie PC Logger dla przedsiębiorców chcących zoptymalizować i lepiej kontrolować procesy we własnej firmie oraz do użytku dla gospodarstw domowych w celu kontroli niepełnoletnich użytkowników komputera.

Całkowita wartość projektu: 480.925,00 PLN, natomiast przyznana kwota dofinansowania w ramach projektu: 360.693,75 PLN.

Zapytania ofertowe:

Brak aktualnych zapytań.

(UE)    (UE)
Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego