Premiowanie Pracowników Biurowych

Utworzono: 10-03-2017

Zespół podczas spotkania

Dobra atmosfera, możliwość rozwoju osobistego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych to bardzo ważne aspekty każdej pracy. Jednak niewiele osób wstając o szóstej trzydzieści w ciemny zimowy poranek myśli o tym, że ma fajnego szefa. Pracujemy, bo to najskuteczniejszy sposób przetrwania i prowadzenia godnego życia. Pochwały i uznanie przełożonych są bardzo miłe, ale jedyną skuteczną metodą motywacji jest premiowanie pracowników, zwłaszcza, biurowych.

Premiowanie pracowników biurowych najlepszą motywacją

Wiadomo już, że premiowanie pracowników biurowych jest najskuteczniejszą metodą motywacji. Zwiększa efektywność ich pracy, dzięki czemu zyski firmy rosną. Dlatego też dodatki do pensji stały się już standardem niemal we wszystkich firmach. Z perspektywy przedsiębiorstw ważne jest, żeby opracować dobry system premiowania pracowników, tak, żeby premie skupiały uwagę zespołu na celach ważnych dla firmy i stymulowały pożądane działania i zachowania. Skuteczne premiowanie pracowników biurowych jest kluczem do sukcesu.

Skuteczny system dodatku do pensji

Dobrze jest stworzyć właściwe kryteria oceny pracy, które będą dostosowane do rodzaju wykonywanych zadań, odpowiedzialności i zysków, które może osiągnąć firma. Zasady premiowania muszą być klarowne i stałe, tak by żaden pracownik nie poczuł się pokrzywdzony. Należy pamiętać, że premiowanie pracowników biurowych ma służyć motywacji, a nie być źródłem frustracji.

Premia zadaniowa

Premia zadaniowa zależy od wykonanego zadania. Jej zaletami są przejrzyste i pewne zasady jej przyznawania. Co ważne dla firmy jej wartość zależy od efektów pracy i spełnienia wszystkich założonych celów. Inaczej mówiąc, pracownik spełniając określone warunki jest premiowany, a przedsiębiorstwo zyskuje na wydajności.

Premia uznaniowa

Premia uznaniowa to premiowanie pracowników biurowych przez pracodawcę według jego własnej oceny i jak sama nazwa wskazuje - uznania. Może ona budzić pewne kontrowersje i poczucie niesprawiedliwości wśród pracowników, gdyż dodatku do pensji nie otrzymuje się na podstawie jasnych kryteriów.

Dlaczego premiowanie pracowników biurowych jest tak ważne?

Dlatego, że wynagradzanie pracowników ma bezpośredni związek z osiąganymi przez nich wynikami. Premia przestaje więc być dodatkowym kosztem, a staje się przyczyną rozwoju firmy i większych przychodów. Tak więc potrzeba stworzenia sprawnego systemu premiowania pracowników biurowych dotyczy już wszystkich przedsiębiorstw. Nie tylko tych z wielkimi kapitałami, a przede wszystkim dotyczy małych firm, dla których dodatkowe wydatki są szczególnie ważne. Dobry system premiowania pracowników biurowych sprawi, że wynagrodzenia odpowiadają efektom osiąganym przez firmę.

Jak wdrożyć system premiowania pracowników biurowych?

Należy szczegółowo przeanalizować dotychczasowe narzędzia premiowania w firmie, tak by następnie ustalić ogólną wizję i podstawowe założenia nowego systemu premiowania pracowników biurowych. We wstępnej fazie warto skupić się na filozofii przyznawania bonusów, podstawowych regułach i sposobie obliczania premii. Następnie trzeba opracować mierniki oceny, określić sposób pomiaru wyników pracy i poziom celów premiowych oraz skonstruować skalę ocen wyników. W końcowej fazie dopracowujemy system premiowania pracowników biurowych pod względem technicznym, czyli ustalamy mechanizm naliczania premii, zasady jej dystrybucji i piszemy regulamin premiowania. Wówczas przychodzi czas na przeszkolenie pracowników i osób administrujących premiowanie pracowników, by system funkcjonował bez zakłóceń.

Efekty skutecznego premiowania pracowników biurowych

Sprawa jest więc jasna. Dobry system premiowania pracowników biurowych, czyli tych najbardziej skłonnych, przez rodzaj wykonywanej pracy, do prokrastynacji i zaniedbywania obowiązków - jest najskuteczniejszą motywacją. Co ważne z perspektywy pracodawcy optymalizuje koszty, zwiększa wydajność przedsiębiorstwa i skutkuje zadowoleniem pracowników.

Nie czekaj i skorzystaj z darmowego testu PCLOGGER!

Wypróbuj teraz!
PCLOGGER uruchomiony na laptopie

Tagi: premiowanie pracowników biurowych, premia


Udostępnij wpis na: