Pańskie oko konia tuczy, czyli wirtualny nadzór pracownika

Utworzono: 21-12-2016

Biznesman w krawacie

Wielu z pracodawców wysoko ceni kapitał społeczny - zatrudnianych przez siebie ludzi. Słusznie. Trudno przecenić doświadczenie, znajomość firmy i procedur w niej panujących czy wiedzę zdobytą na szkoleniach. W takim ujęciu pracownik - z perspektywy przedsiębiorstwa - stanowi nie tyle koszt, ile wartość dodaną. Problemem do rozwiązania pozostaje jednak zminimalizowanie tych kosztów, bez redukcji etatów, przez podnoszenie efektywności zatrudnionych.

Kontrola = efektywność

Pracobiorca jest zobowiązany do realizowania wszelkich poleceń przełożonego, które dotyczą pracy, pozostają w zgodzie z prawem i nie są sprzeczne z umową o pracę. Pracodawca z kolei, prócz mocy kierowniczej, ma możliwość monitorowania jakości wykonania powierzonych zadań. Dlatego firmy coraz częściej wdrażają swój program do kontroli pracowników.

W jakim przypadku można stosować program do kontroli pracowników?

Kontrola taka nie wymaga zgody zatrudnionego. Nie może jednak naruszać jego godności i dóbr osobistych. Konieczne jest by jej zasady były jawne i klarowne. Pracownik musi zostać powiadomiony o tym, że jego praca jest monitorowana oraz w jaki sposób się to odbywa. Informacje na ten temat zwykle umieszcza się w regulaminach, samej umowie, lub przepisach wewnątrzzakładowych. Ważne jest przy tym, żeby celowość nadzoru uzasadniał interes pracodawcy.

Magazyn - tak, toaleta - nie

Uzasadnionym będzie zamontowanie monitoringu w magazynie, w którym odbywa się rozładunek towaru oraz w miejscach gdzie przebiega podział i liczenie pieniędzy czy przy kasie w supermarkecie. Nadużyciem z kolei wszędzie tam, gdzie naruszy prawo pracownika do prywatności. We wszelkiego rodzaju pomieszczeniach socjalnych, szatniach czy toaletach. Niedopuszczalne jest stosowanie aparatury detektywistycznej, wszelkiego rodzaju pluskiew, mikrokamer czy podsłuchów, której szeroką gamę proponują dziś sklepy internetowe.

Wyjątki

Nie dotyczy to nagrywania rozmów pracowników obsługujących infolinie konsumenckie. Pracodawca pełniący rolę administratora danych powinien przy tym pamiętać, że nagrania wideo pochodzące z monitoringu i zarejestrowane rozmowy kontrolowane sklasyfikowane są jako dane podlegające szczególnej ochronie. Oznacza to, że zobligowany jest do dołożenia szczególnej staranności, aby utrwalony materiał nie trafił w niepowołane ręce, co wiąże się z koniecznością przechowywania go w odpowiedni sposób.

Wirtualny nadzór

W dobie rewolucji komunikacyjnej, kiedy Internet i sieci komputerowe stały się integralną częścią wszystkich przedsiębiorstw, również kontrola pracownika nabrała charakteru wirtualnego. W firmach, które starają się nadążyć za trendami współczesnego rynku, coraz rzadziej spotkać można kierowników, którzy ewidencjonują czas pracy podwładnych i raportują wszystkie szczegóły dla swoich przełożonych. Wirtualny nadzór sprawuje za niego program do kontroli pracowników, stając się użytecznym narzędziem w ręku pracodawcy, który niewielkim kosztem zyskuje wachlarz nowych, adekwatnych do realiów obecnych czasów możliwości.

Zalety programu do nadzoru pracownika

Za ich sprawą ma dostęp do podglądu ekranu komputera swojego pracownika, może monitorować na bieżąco, kto sumiennie pracuje, a kto ma skłonność do prokrastynacji i oddaje się surfowaniu po Internecie, przeglądaniu portali społecznościowych, graniu w pasjansa czy odpowiadaniu na prywatną pocztę. W które statystyki by nie zajrzeć, wszędzie potwierdza się, że ludzie są wciąż ludźmi. Dodatkowo program do nadzoru pracownika pozwala sprawdzić nie tylko jak długo, ale też jak wydajnie pracują zatrudnieni, co z kolei daje możliwość premiowania tych zaangażowanych, i uświadomienie pozostałym, że nie warto odbębniać dnia w pracy, tylko skupić się na zadaniach.

Program do nadzoru pracownika - konieczność

Brak porządku i dobrej organizacji to droga donikąd. Nie należy się dziwić, że przełożony uważnie przygląda się jak realizowane są wytyczone przez niego zadania. Monitoring w sklepach, wirtualny nadzór pracowników biurowych i specjalne programy do konroli, badania alkomatem wykonujących zawód kierowcy - wszystko to ma rację bytu dopóki odbywa się z poszanowaniem godności i dóbr osobistych pracownika.

Nie czekaj i skorzystaj z darmowego testu PCLOGGER!

Wypróbuj teraz!
PCLOGGER uruchomiony na laptopie

Tagi: program do kontroli pracowników, program do nadzoru pracownika, wirtualny nadzór


Udostępnij wpis na: