Ewidencja czasu pracy pracownika – program do rozliczania godzin pracy

Zamiast papierowej listy obecności, książki wyjść i wyjść, ręcznego odnotowywania spóźnień można znacznie ułatwić sobie ewidencję czasu pracy pracowników. Program, który wdrażamy w różnych zakładach pracy, zdecydowanie usprawnia działanie firmy, a szczególnie działu kadr. Dzięki takiemu rozwiązaniu pracodawca ma szybki podgląd do tego, jak z obowiązków służbowych wywiązują się zatrudniani przez niego ludzie.

ewidencja czasu pracy w PCLOGGER

Spóźnienia, nadgodziny, przerwy w pracy pod kontrolą

Proponowany przez nas program do rozliczania godzin pracy monitoruje spóźnienia pracowników. Jest też świetnym narzędziem do tego, aby ewidencjonować nadgodziny oraz godziny, które zostały przepracowane w dni świąteczne.

Ewidencja czasu pracy pracowników to również kwestia monitorowania przerw – zliczanie ich i odejmowanie od godzin wyznaczonych do realizacji zadań służbowych. Mając podsumowanie tych wszystkich czynników łatwiej i szybciej jest też obliczyć comiesięczne wynagrodzenie.

Doskonała informacyjna e-baza

Program do ewidencji czasu pracy może praktycznie dzień po dniu być szczegółową bazą wielu niezbędnych dla pracodawcy informacji o działaniu pracownika. W cyfrowym odpowiedniku właściciel firmy znajdzie wszelkie dane, jakie wcześniej zawarte były w papierowych dokumentach. Dodatkowo taka wersja nie zajmuje miejsca w archiwum zakładowym. Jakie jeszcze korzyści może przynieść zainstalowanie programu ewidencjującego czas pracy pracowników? Z pewnością zwiększenie dyscypliny pracy w firmie, a także oszczędność czasu przy rozliczaniu pracowników i weryfikacji zdarzeń.

Bardziej efektywne zarządzanie firmą

Jeśli zależy Ci na tym, aby skupić się na bardziej efektywnych dla swojej firmy działaniach, mniej czasu tracić na czynności biurokratyczne, to program do rozliczania godzin pracy idealnie wpisze się w Twoje oczekiwania. Sprawowanie bieżącej kontroli nad pracą pracownika pozwoli nie tylko ograniczyć do minimum czas przeznaczony na weryfikację związanych z tym danych, ale także oszacować koszty, jakie mogą wiązać się z mniejszym zaangażowaniem się któregoś z członków zespołu.

Chcesz mieć bardziej produktywnych pracowników i osiągać lepsze wyniki w branży? Nasz program do ewidencji czasu pracy może wpłynąć mobilizująco! Zapraszamy do wypróbowania dostępnej na stronie wersji demo!

Nie czekaj i skorzystaj z darmowego testu PCLOGGER!

WYPRÓBUJ DEMO
PCLOGGER uruchomiony na laptopie