Jak zbadać efektywność pracownika?

Utworzono: 25-05-2017

Pracownik biurowy z kawą

W Polsce pracuje się dużo. Więcej niż u naszych zachodnich sąsiadów. Jednak często czas pracy nie idzie w parze z efektywnością. Jej pomiar to pierwszy krok do wprowadzenia ulepszeń, które na pewno przełożą się na wyniki.

Odpowiedni człowiek na odpowiednim stanowisku

Efektywność pracownika w dużej mierze wiąże się ze stanowiskiem, jakie piastuje, a konkretnie z dopasowaniem predyspozycji do obowiązków. Dlatego tak ważne jest właściwe ocenienie kompetencji pracownika do wykonywania powierzonych zadań. Żeby to zrobić, trzeba najpierw określić najbardziej pożądane na danym stanowisku cechy. Warto stworzyć modelowy zespół cech dla każdego stanowiska w organizacji.

Następnym krokiem będzie określenie czy pracownik odpowiada stawianym wymaganiom. Idealnie byłoby mieć taką wiedzę, jeszcze przed zatrudnieniem. Efektywność pracowników, którzy nie nadają się do swojej pracy, jest z oczywistych względów niska. Czasami jednak pewne rzeczy wychodzą dopiero “w praniu”.

Z jakiego narzędzia skorzystać przy ocenie pracowniczych predyspozycji? Pomocne będą testy psychometryczne. Na ich podstawie można sprawdzić, czy kandydat na pracownika ma określone cechy. Testy dają również wiedzę na temat stopnia natężenia danej cechy. Co więcej, niektóre z testów, dostarczają również prognozy co do możliwości rozwoju w danym obszarze.

Aktywność pracownika a efektywność

Chęci do pracy nie zawsze idą w parze z dobrymi wynikami. Efektywność pracowników łatwo ocenić na podstawie kluczowych wskaźników efektywności ( z ang. KPI – Key Performance Indicators). Są to mierniki, które pokazują stopień realizacji założonych w firmie celów. Ocenę wykonuje się przy pomocy analizy wskaźnikowej. Jej wynik daje jasną informację na temat osiąganych przez podwładnych celów. Czytelna prezentacja efektywności pracowników stanowi duże ułatwienie dla kadry menadżerskiej. Korzysta na tym cały zespół.

Wdrażanie do firmy sposobu zarządzania nastawionego na realizację celów, powinno wiązać się z rozbudowanym konsultingiem, w którego skład wchodzą na przykład: szkolenia z mierzenia efektywności, benchmarki, czy rekomendacjami działań. Bardzo ważne jest właściwe dobranie kluczowych wskaźników efektywności, tak by pomiar aktywności pracowników, odzwierciedlał rzeczywiste cele przedsiębiorstwa.

Audyt pracowniczy

Kolejnym, popularnym sposobem na poznanie, jaka jest rzeczywista efektywność pracowników, jest audyt. Pracodawcy najczęściej sięgają po tę metodę pod koniec roku. Grudzień to zazwyczaj okres podsumowań, bilansów i określania celów na kolejny rok. Audytorzy mogą pochodzić z zewnętrznych firm, ale oceny wyników pracowników może dokonać również menadżer.

Jak przebiega audyt?

Podczas audytu odbywa się przegląd dokumentów, raportów, ale także przeprowadzane są rozmowy z pracownikami. Czasami pracownicy proszeni są również o wypełnienie ankiet. Proces ten nie powinien wzbudzać obaw wśród zatrudnionych. Ocena możliwości i predyspozycji kadr na różnych płaszczyznach jest niezbędnym elementem sprawnego zarządzania. Jest to okazja do poznania swoich słabych stron i obszarów, w których należy zwiększyć efektywność.

Podstawą udanej oceny pracowniczej jest dostęp podwładnych do pełnej informacji. Pracownicy muszą wiedzieć, jakie są kryteria oceny i poznać pełne jej uzasadnienie. Warto również przedstawić korzyści, płynące z okresowych badań efektywności pracowników. Audyt nie jest narzędziem opresji. To sposób polepszenia wyników firmy. Pracownicy powinni zostać poinformowani o dacie badania. Trzeba pamiętać, że badanie efektywności służy usprawnieniu funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dlatego należy dać pracownikom czas, żeby zastanowili się nad elementami, wymagającymi poprawy i przedstawili swoje pomysły na podniesienie efektywności. Na dobre wyniki pracuje cały zespół, a dobra atmosfera wśród pracowników, przekłada się na pozytywne rezultaty.

Dobra komunikacja leży u podstaw efektywności pracowników. Obecnie zaawansowane systemy informatyczne są w stanie ułatwić badanie aktywności podwładnych. Jednak niezależnie od narzędzia, jakim się posługujemy, nie można zapominać, że oceniamy człowieka, nie robota.

Nie czekaj i skorzystaj z darmowego testu PCLOGGER!

Wypróbuj teraz!
PCLOGGER uruchomiony na laptopie

Tagi: efektywność pracy, audyt pracowniczy, efektywność pracownika


Udostępnij wpis na: